Regulament GDPR

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

SC PROLINE PRODCOM SRL

                          

       Conform cerinţelor Regulamentului GDPR nr 679/2016, SC PRO LINE PRODCOM  SRL, CUI 9886270, inmatriculat la ONRC sub nr J40/8338/1996 avand sediul in Bucuresti, Sector 4, Bd Dimitrie Cantemir nr 20 bloc 8 scara C ap 72, e mail [email protected], tel 0213371711, în calitate de operator date cu caracter personal, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi.

 Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;
 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;
 • exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.

1. Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

 • numele şi prenumele
 • telefon/fax
 • adresa de livrare
 • adresa de e-mail
 • cont IBAN numai pentru retururi

2. Scopul colectării datelor

este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv vanzarea de marfa electronice si IT prin magazinul online proline.ro. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării intocmirii documentelor de livrare si expedierii marfurilor, constituie o obligaţie a clientului.

3. Cine poate avea acces la datele colectate

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate, reprezentanti legali ai persoanei vizate, parteneri contractuali ai operatorului.

Asociația poate dezvălui datele tale personale către următoarele categorii de entități

- instituții ale statului, la cererea acestora (temei: obligatie legala)

- serviciului externalizat de contabilitate (temei: obligatie legala)

- furnizorilor nostri de servicii de email. În acest moment,serviciile de emailing sunt furnizate de MailChimp LLC USA,această firmă fiind înscrisă în Privacy Shield (temei legal -indeplinire contract).

4. Durata prelucrarii

Avand in vedere ca scopul principal pentru care sunt colectate datele este reprezentat de procesul de evidență a membrilor, a operațiunilor de facturare și evidență a cotizațiilor încasate,datele vor fi pastrate pentru perioada minima prevazuta de legislatia fiscala

5.Drepturile persoanei vizate

Persoanele fizice ale caror date personale sunt prelucrate de catre noi au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, in ce scop se prelucreaza datele, cui le-ar putea dezvalui, obligatia furnizarii datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de catre operator la cererea persoanei fizice este gratuita);
 • dreptul de interventie (persoana vizata poate cere rectificarea, actualizarea, stergerea sau anonimizarea datelor personale)
 • dreptul de opozitie (puteti cere operatorului sa nu va prelucreze datele in scop de marketing)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului)
 • dreptul de a face plangere la autoritatea natioala de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)
 • dreptul de a se adresa justitiei

                                                                                                                                                                                Administrator  Dan Catalin